Πολλοί από τους άγραφους κανόνες που χρησιμοποιούνται σήμερα για το σχέδιο και τη δόμηση δεν έχουν βάσιμη υπόσταση, καθώς στηρίζονται σε ιδεολογικά κατασκευάσματα. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική περιφρονεί οποιοδήποτε κριτήριο ποιότητας και θεωρεί πως αυτή η αδιαφορία αποτελεί σπουδαία αξία. Κατά αυτόν τον τρόπο, το σχέδιο καταλήγει να ακολουθεί απλοϊκά κριτήρια, απαλείφοντας κάθε αίσθηση ομορφιάς που συνδέει τους ανθρώπους με τη γη, την παράδοση και την κουλτούρα τους.